Kto i w jakich sytuacjach ponosi koszt zwrotu przesyłki?

Kto jest zobowiązany ponieść koszt zwrotu przesyłki, nadawca czy też odbiorca? W jakich sytuacjach odpowiedzialna jest firma dostawcza? Jest to zależne od powodu zwrotu przesyłki oraz relacji pomiędzy stronami. Problematyczną kwestią jest zwrot zamówionego przez konsumenta towaru. W takiej sytuacji, mamy do czynienia z odstąpieniem od umowy kupna – sprzedaży. Istotną sprawą jest również zwrot przesyłki uszkodzonej lub zniszczonej podczas transportu, a także zwrot towaru reklamowanego.

Odstąpienie od umowy kupna – sprzedaży

Kwestie związane z odstąpieniem od umowy kupna – sprzedaży, reguluje ustawa o prawach konsumenta. Dotyczy to również kosztów przesyłki zwrotnej. Klient ma prawo do zwrotu zakupionego na odległość towaru, w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi zamawiający. Sprzedawca ma jednak obowiązek poinformowania kupującego, o konieczności poniesienia kosztów zwrotu przesyłki. Jeżeli taka informacja, nie została zawarta w regulaminie sklepu, klient ma prawo żądać zwrotu całości poniesionych kosztów. Pomimo, iż sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotu przesyłki, musi on zwrócić wszelkie koszty jej uprzedniego dostarczenia. Koszty te, są równe najniższej możliwej opłacie za przesyłkę, dostępnej przy zakupie. Warto przypomnieć, iż opłata ta często różni się, w zależności od wielkości danego zamówienia. W przypadku, gdy zamawiający nie poniósł kosztów dostawy w momencie zakupu, nie ma on prawa ubiegać się o zwrot kosztów przesyłki. W sytuacji, kiedy zwracana jest tylko część zamówionych towarów, przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty wprost proporcjonalnej do ilości zwracanych rzeczy.

Bardzo trudną kwestią, jest zwrot nieodebranych przez klientów przesyłek. Odnosi się to zwłaszcza do rosnącej liczby nieodebranych przesyłek „za pobraniem”. To nagminna praktyka, będąca utrapieniem wielu właścicieli sklepów internetowych. W momencie złożenia i akceptacji zamówienia, obowiązywać zaczyna umowa kupna-sprzedaży i zamówione towary stają się własnością kupującego. Są one jego własnością, nawet jeśli nie zostały opłacone. Dzieje się tak, ponieważ kupujący zamawia towar, z gwarancją jego opłacenia w chwili odbioru.

W chwili, gdy nieodebrana przesyłka wraca do przedsiębiorcy, powinien on skierować do kupującego zapytanie o możliwość ponownego dostarczenia towarów. Kupujący powinien zwrócić poniesione przez sprzedawcę koszty przesyłki zwrotnej oraz ponownego nadania.

Jeśli sprzedawca otrzyma odpowiedź odmowną bądź spotka się z brakiem odpowiedzi, może skierować sprawę do sądu i żądać zwrotu wszelkich dodatkowych płatności. Dopóki sprawa nie zostanie wyjaśniona, to właśnie nadawca musi ponieść koszt przesyłki zwrotnej.

Gdy odpowiedzialność spoczywa na firmie dostawczej

W sytuacji, gdy przesyłka zostanie uszkodzona, zniszczona, niedostarczona w wyznaczonym czasie: możemy dochodzić swoich praw, zgodnie z regulaminem reklamacji, udostępnionym przez firmę dostawczą. W przypadku relacji sprzedawca (przedsiębiorca) – konsument, za przesyłkę odpowiada sprzedawca. Konsument ma pełne prawo do odmowy odbioru przesyłki i nie ponosi żadnych kosztów, związanych z jej zwrotem do nadawcy.

Wyjątkiem jest tylko sytuacja, w której kupujący dokonał wyboru firmy dostawczej innej, niż oferowane przez sprzedawcę formy dostawy. Wiele sklepów internetowych, zastrzega również, iż konsument jest zobowiązany do spisania protokołu szkody. Uszkodzona lub przedawniona przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy. Ten z kolei, powinien złożyć reklamację, w celu uzyskania zwrotu kosztów. To, jaka kwota zostanie ostatecznie zwrócona nadawcy, zależne jest od regulaminu firmy dostawczej w zakresie reklamacji. Dokonując reklamacji, należy wskazać jej powód oraz załączyć wszelkie wymagane dokumenty.
Bardzo często, kwota odszkodowania jest równa wartości towarów lub sumie tej wartości i kosztów przesyłki. Czasem jest to wielokrotność poniesionych kosztów przesyłki.
W przypadku, gdy zamawiającym jest przedsiębiorca, musi on samodzielnie dokonać reklamacji usługi dostawczej.

Reklamacja towaru

W sytuacji zwrotu towaru reklamowanego, a więc niezgodnego z opisem, konsument ma prawo żądać zwrotu kosztów dostawy, zakupu oraz zwrotu produktów. Klient będący jednocześnie przedsiębiorcą, może skorzystać z tego samego prawa jedynie w sytuacji, gdy sprzedawca oferuje gwarancję na zakupiony przez niego towar.

Kwota, będąca sumą kosztów wysyłki, zakupu oraz dostarczenia reklamowanej rzeczy do nadawcy, zwracana jest zazwyczaj po rozpatrzeniu reklamacji. Można spotkać się również z bardzo pro – konsumencką praktyką, polegającą na zleceniu odbioru reklamowanego towaru na koszt sprzedawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

3 + 11 =